دیلمان سرزمین پر رمز و راز ایران به وسعت تاریخ

زادگاه عضدالدوله ، کوشیار ، مهیار ، سلار دیلمی ، خاستگاه آل بویه
تاریخ دیلمان

سید اسمعیل سادات دیلمی شهردار دیلمان

مغرب آفتاب عمر علی مشرق ماهتاب قرآن است در چنین مه که انس و جان یارب بر سر سفره تو مهمان است…  

شروع پروژه اصلاح بلوار امام خمینی(ره)

منتشر شده در ۰۳ اردیبهشت ۹۷

نصب روشنایی بلوار آیت الله بهجت اسپیلی

منتشر شده در ۲۲ فروردین ۹۷